Производство и ремонт на транспортна строителна техника

  1. Мобилни и страционарни цистерни за транспорт на мазут, битум и ГСМ с обем до 36 м³ и пълна маса до 35 тона по ADR
  2. Самосвални надстройки, полуремаркета и ремаркета за транспорт на строителни материали до 40 м³ и пъна маса до 35 тона от стомана и хардокс
  3. Тежкотоварни ремаркета и полуремаркета – едноосни, двуосни, триосни, четириосни и петосни с обща маса до 80 тона
  4. Разтегателни ремаркета с една, две, три и четири степени на разтягане с достигане на дължина до 40 м и с автоматично и ръчно завъртане на колелата
  5. Комбинирани самосвали, пригаждане на камиони и влекачи за транспорт на пясъкари през зимата и самосвали през лятото
  6. Производство на пясъкари за монтаж на камиони и влекачи
  7. Тежкотоварни полуремаркета до 100 тона и разтегателни до 40м. за транспорт на строителни машини