Полуремаркета и контейнери АД извършва следните услуги:

Ремонт и сервизна дейност, както на свои, така и на чужди изделия: всички видове транспортна техника (автомобилна, строителна и селскостопанска)

ПОЛУРЕМАРКЕТА; НАДСТРОЙКИ; РЕМАРКЕТА; КОНТЕЙНЕРИ;СТАЦИОНАРНИ

И следните видове:

ЦИСТЕРНИ; САМОСВАЛИ; КОНТЕЙНЕРОВОЗИ; СПЕЦИАЛНИ; СЕЛСКОСТОПАНСКИ

  • Производство на резервни части, различни възли и агрегати по заявка на клиента.
  • През последните три години фирмата е работила 50% от своята продукция за експорт за Англия и Франция.
  • За нуждите на своето производство фирмата разполага с автомати за разкрой и огъване на ламарина, автомати за заварка на черни и цветни метали, автомати за механична обработка на детайлите, газорезна и плазмена машина и линия за пясъкоструйно почистване.
  • “ Полуремаркета и контейнери “ АД е произвеждала по 2000 контейнера и 1000 полуремаркета годишно.
  • Сертификат ISO 9001:2000, издаден от Germanischer Lioyd.
  • Сертификат ISO 2001:2008, издаден от Germanischer Lioyd.
  • Изделията произвеждани от фирмата отговарят на всички европейски и международни изисквания и притежават сертификати от TUV, Germanischer Lioyd, Bureau Veritas.
  • Една от силните ни страни е възможността за извършване на високоинтелигентна развойна дейност и бързото пренастройване на производството за усвояване на нови изделия, но слаба страна е липсата на поръчки с по-голяма серийност за постигане на една по – добра рентабилност.
  • “Полуремаркета и контейнери“ АД е готова за сътрудничество и съвместна дейност с различни фирми под всякаква форма и начин, когато това е изгодно и за двете страни.